"KeramDent" Novi Sad
naša Google lokacija

Uz sve već navedene usluge i izrade zubnih nadoknada od onih zahtevnih pa do rutinskih u našoj ponudi nalazi se još nekoliko radova koji se takodjer mogu naručiti a ovde ćemo ih samo pomenuti:Keramičke fasete

Savremena stomatologija se prvenstveno bavi o čuvanjem zdravog zubnog tkiva pa su tu svoju primenu pronašle i keramičke fasete koje se zbog visokog kvaliteta materijala mogu izraditi u debljini od svega 0,2 mm što znači da je minimalno skinut zubni sloj i da se preparacija zadržava u zubnoj gledji. Postupak je idealan za povratak beline prirodnog osmeha.


Parcijalne i totalne proteze

Savremeni materijali tj nihova čvrstoća i izdržljivost dozvoljavaju izradu pokretne proteze bilo parcijalne bilo totalne koja će se prilagoditi svakom pacijentu i njegovim estetskim zahtevima.

Precizna i sofisticirana izrada sa najmodernijim materijalima

Zubotehnička laboratorija "KeramDent" se može pohvaliti vrhunskom estetskom izradom širokog spektra protetskih zubnih nadoknada kako u fiksnoj tako i u mobilnoj protetici. U nekoliko sledećih redaka ove naše internet prezentacije možete se bliže upoznati sa našim uobičajenim radovima i materijalima koji garantuju prirodni izgled zubnih nadoknada.

ZrO2 Keramika najsličnija prirodnim zubima

Cirkonijev oksid je najmoderniji materijal današnjice prikladan za izradu dugotrajnih zubnih nadoknada prirodnog izgleda i velike tvrdoće, testiran u ekstremnim uslovima i kojeg ljudsko telo najbolje prihvata. ZrO2 omogućava izradu potpuno keramičkih krunica i mostova do pet zubnih jedinica. Zavisno od područja koje treba premostiti mogu se izraditi i mostovi sa šest zubnih jedinica. Tehnologija izrade garantuje prirodni izgled i savršeno uklapanje u prirodni zubni niz. Na osnovi preciznih podataka vašeg stomatologa izradjuje se voštani model potrebnih nadoknada, na temelju kojega kompjuterski vodjeni uredjaji izrezuju, iz neobradjenog cirkonijevog bloka, gotovo savršenu krunicu ili most. Nakon toga se na tu cirkonsku osnovu nanosi sloj keramike u identičnoj boji vaših zuba. Taj materijal u potpunosti opravdava vaša uložena sredstva jer na znatno duži period osigurava lep izgled i odlaže brigu o zubima.

D-sign keramika na metalnoj podlozi

Već odavno u upotrebi a u isto vreme i standardni postupak izrade krunica i mostova. Kombinacija metal - keramika gde se od posebno pripremljenih biokompatibilnih legura izradjuje osnova zubnih nadoknada na koju se posle nanosi keramika u boji vaših zuba. Klinički isproban postupak koji se kroz dugogodišnju primenu potvrdio kao bezbedan i prilično trajan. Takodje se ubraja u postupke koji opravdavaju uloženi novac i na duže vreme rešavaju nedostatak zuba.

Implantati - savremeno rešenje nedostatka zuba

Sve do sada opisane metode nadoknadjivanja zuba se zasnivaju na postojanju bar nekog prirodnog oslonca u viličnoj kosti, no kada imamo stanje potpune bezubosti jedino estetski sofisticirano rešenje su implantati. Od titana se izradjuje trajna zamena korena zuba koja se ugradjuje u viličnu kost i na nju se postavljaju krunica, most ili proteza. Naš zubotehnički studio je specijalizovan za vrhunsku izradu estetskog završnog dela implantata.

Kombinovane protetske izrade

Ovakva vrsta zubnih nadoknada zahteva dobru obučenost, veliko iskustvo zubnog tehničara i stomatologa te njihovu maksimalnu saradnju. Fiksna (krunica - most) i mobilna (parcijalna proteza) zubna nadoknada spajaju se u ustima gotovo nevidljivim konstrukcijama (CK ankeri, Dolder prečke, teleskopi i dr.) tvoreći estetski i funkcionalni efekat protetske nadoknade.